ขออภัยในความไม่สะดวก  เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ณ  31 มีนาคม 2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 39.74 %
  • งบประมาณ บกศ. 38.57 %
  • งบประมาณ กศ.พ. 28.56 %
  • งบประมาณ กศ.บพ. 15.42 %

ปฏิทินกองนโยบายและแผน

พฤษภาคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
  • ประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ 5 ปี
8
9
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2561
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
22
  • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
23
24
25
26
27
28
29
30
31