สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ณ  31 มกราคม 2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 24.54 %
  • งบประมาณ บกศ. 23.60%
  • งบประมาณ กศ.พ. 24.43%
  • งบประมาณ กศ.บพ. 11.22%

สรุปแบบรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ]

คลิ๊กที่นี้     ‘ดาวน์โหลด’

แบบรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ]

คลิ๊กที่นี้     ‘ดาวน์โหลด’