• มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ  31 มกราคม 2562  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 26.62 %
  • งบประมาณ บกศ. 21.62%
  • งบประมาณ กศ.พ. 24.91%
  • งบประมาณ กศ.บพ. 18.02%
  • งบประมาณ บกศ. คงคลัง 3.83%

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

กุมภาพันธ์ 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8
9
10
11
12
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562
13
  • ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562