• มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ณ  31  ตุลาคม  2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 5.97 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ. 5.65 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.พ. 1.67 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. 0 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง 0 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลังอื่น 0 %

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

มกราคม 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2562
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562
23
24
25
26
27
28
29
30
31