• มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ณ  30  มิถุนายน  2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 64.28 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ. 47.26 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.พ. 58.46 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. 30.32 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง 12.99 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลังอื่น 4.38 %

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

กรกฎาคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2561
13
14
15
16
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2561
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31