• มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ณ  31  สิงหาคม  2561  (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 83.95 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ. 62.44 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.พ. 48.97 %
  • เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. 41.42 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง 16.74 %
  • เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลังอื่น 5.98 %

ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผน

กันยายน 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2561
19
20
21
22
23
24
25
26
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561
27
28
29
30