การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (REPROFILING BSRU)

การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (REPROFILING BSRU)  (ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

 

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’