ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ :: 

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU 

เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/ 

โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

 

     ดาวน์โหลดเอกสาร