งบประมาณสังเขป

งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2017

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’