ช่องทางดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ช่องทางดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งจัดส่งตามรายละเอียดเอกสาร ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
และขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการนี้กองนโยบายแผนเพิ่มช่องทางการจัดส่งข้อมูลที่อยู่ตามอีเมล์ด้านล่าง
e-mail : [email protected] และ [email protected]

 

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’