ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ  คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

และผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุม

📚📘 ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

📅 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕘 เวลา 09.00-16.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม

ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (ช่วงเช้า)

ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (ช่วงบ่าย)

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

🌐คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/80d

Meeting ID: 962 6265 8416

Passcode: 084200

📌 หมายเหตุ : ขอให้ผู้นำเสนอโครงการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม (on-site)

🌐 เอกสารดาวน์โหลดการประชุม https://link.bsru.ac.th/80f

——–
::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401