ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ  คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. 2564  และผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมประชุม

📚📘 ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564

📅 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕘 เวลา 08.30-16.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม

ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 13) 

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

🌐 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่  https://link.bsru.ac.th/80a

Meeting ID: 962 7351 8328

Passcode: 633135

🌐 เอกสารดาวน์โหลดการประชุม https://link.bsru.ac.th/807

——–
::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401