ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564

 

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ  คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

และผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุม

——–

📚📘 ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564

📅 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕘 เวลา 09.00-16.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม

ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 13) 

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

🌐คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/87i

Meeting ID: 977 2580 0872

Passcode: 285032

📌 หมายเหตุ : ขอให้ผู้นำเสนอโครงการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม (on-site)

🌐 เอกสารดาวน์โหลดการประชุม https://link.bsru.ac.th/89d

——–
::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 0 2473 7000  ต่อ  1400-1401