ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 .

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้ >>> https://qrgo.page.link/kV6Cb 


:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ :: 

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401