ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

ขอเรียนเชิญ

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00

ณ ห้องประชุม  ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ :: 

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU 

เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/ 

โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401