ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

 

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุม

📚📘 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

📅 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🕘 เวลา 10.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม

ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

——–
::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401