ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

👉 ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.​ 2564 เข้าร่วมประชุม


📚 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

📅 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
🕘 เวลา 09:30 – 12:00 น.

🔶สถานที่ประชุม
✅ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
✅การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่
Meeting ID: 926 2024 6351
Passcode: 982117
หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม >>> https://link.bsru.ac.th/3lm

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>  https://link.bsru.ac.th/3ui