ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย


ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 .

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์


:: ติดตามข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU

เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401