ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2564

👉 ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย

📚📘 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2564

📅 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.. 2564
🕘 เวลา 13:30 – 16:30 .

——–

🔶สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่

Meeting ID: 912 8599 5570
Passcode: 995032

——–

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>>  https://link.bsru.ac.th/491