ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2564

👉 ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย

📚📘 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2564

📅 วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
🕘 เวลา 14:00 – 16:30 น.

——–

🔶สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

หรือคลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม

https://bsru-ac-th.zoom.us/j/97039505077?pwd=UWt4NENWQ1czQTlaVzgvYW95akxBdz09

Meeting ID: 970 3950 5077

Passcode: 399832

*** ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>> https://link.bsru.ac.th/6n9

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website : http://plan.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400