ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2564

👉 ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย

📚📘 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2564

📅 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
🕘 เวลา 14:00 – 16:30 น.

——–

🔶สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

หรือคลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/78v

Meeting ID: 936 4266 2891 

Passcode: 123456

*** ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>> https://link.bsru.ac.th/76h

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website : http://plan.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400