ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  1/2565

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม

📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  1/2565

📅 วันพุธที่  12  มกราคม 2565
🕘  เวลา  14:00 – 16:30 น.

——–

🔶 สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  Zoom Meeting

🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/a0u

Meeting ID: 924 9386 2536

Passcode: 009499

🌐 เอกสารการประชุม https://link.bsru.ac.th/a10

—-

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website : http://plan.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400