ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  5/2565

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม

📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  5/2565

📅 วันพุธที่  11  พฤษภาคม 2565
🕘  เวลา  09:00 – 10:30 น.

——–

🔶 สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  Zoom Meeting 

🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/dlk

Meeting ID: 991 5760 6134

Passcode: 422221

🌐 เอกสารการประชุม  https://link.bsru.ac.th/dll

—-

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website :  http://plan.bsru.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400