ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  8/2565

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม

📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  8/2565

📅 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
🕘  เวลา 14.00 -16.30

——–

🔶 สถานที่ประชุม

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  https://link.bsru.ac.th/fus

Meeting ID: 956 4091 2789

Passcode: 180414

🌐 เอกสารการประชุม https://link.bsru.ac.th/fum

—-

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website :  http://plan.bsru.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400