ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  11/2566

 

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม

📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  11/2566

📅 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
🕘  เวลา 14.00-16.30 น.

——–

🔶 สถานที่ประชุม

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/s8d

Meeting ID: 948 2539 8880

Passcode: 069758

🌐 เอกสารการประชุม https://link.bsru.ac.th/s8b

—-

ติดตามข่าวสารได้ที่

Website :  http://plan.bsru.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/planBSRU

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400