ประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 2/2564

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ บุคลกรกองนโยบายละแผน ทุกท่าน
———-
 📚📘
เข้าร่วมประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 2/2564
 🔖 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 ⏰ 
เวลา 15.30 .
🔹 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ 

กดลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ >>> https://qrgo.page.link/RSZW9