ประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 1/2564 

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ บุคลกรกองนโยบายละแผน ทุกท่าน
———-
 📚📘 เข้าร่วมประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 1/2564 
 🔖 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
 เวลา 13.30 .
🔹 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ 
🌐 เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ด้วย Account Office365 ของมหาวิทยาลัย 
กดลิงก์เข้าห้องประชุม >>> https://qrgo.page.link/nyziX
กดลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ >>> https://qrgo.page.link/cVrd8

———-
ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าห้องประชุมก่อนเวลา 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุม
 🌟จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻