ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562

ขอเรียนเชิญ
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่นี้    คลิก