ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564

👉 ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564

📅วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
🕘เวลา 13.30 .

🔶สถานที่ประชุม
ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าที่ได้ 
   🔸Meeting ID: 796 770 8797
   🔸Passcode: 1400
หรือคลิกลิงก์   https://link.bsru.ac.th/144
เพื่อเข้าร่วมประชุม

——–

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม >>> https://link.bsru.ac.th/1bm