ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  8/2565

🙏🏻  ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  8/2565

📅 วันพุธที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.​ 2565
🕘 เวลา  10.00 -12.00 น.

——–

🔶 สถานที่ประชุม
การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร่วมประชุม https://link.bsru.ac.th/gtt

Meeting ID: 915 9296 0237

Passcode: 060189

🌐 เอกสารดาวน์โหลดการประชุม https://link.bsru.ac.th/gto