ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแแผนและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563”

ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “
 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
:: ติดตามข่าวสารได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400