ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ ระยะที่1
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

:: ติดตามข่าวสารได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400