ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563”

ขอเรียนเชิญ… คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วยและผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเลขที่ 2953/2563 เข้าร่วมประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ..​ 2563”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 .
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ลิงค์นี้ >>>  https://qrgo.page.link/CgG3Y

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401