ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในระยะที่ 1

ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในระยะที่ 2

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในระยะที่ 1
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 – 16.30 .
ณ ห้องประชุม ชั้น 9  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะปี (.. 2564-2568) ในระยะที่ 1
ลิงค์ดาวน์โหลด >>>> https://qrgo.page.link/Hsbhp


:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401