ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2564-2568)

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
วันอังคารที่ 4  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 .
ณ ห้องประชุม ชั้นอาคาร 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (.. 2564-2568)
ลิงค์ดาวน์โหลด >>>> https://qrgo.page.link/bFQWm


:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401