ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนา Smart University กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนา Smart University กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562  ณ จังหวัดตราด
  ขออภัยในความไม่สะดวก


:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::

เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401