ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์  เข้าร่วมประชุม


ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30-12.00 .
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

::
ติดตามข่าวสารได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400