ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

🙏 ขอเรียนเชิญ… คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

📚📘 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

📅 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

🕘 เวลา 08.00-16.30 น.

🔶 สถานที่ประชุม

ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 13)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย/ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน)

และประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

📌 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่

Meeting ID: 951 0376 8278

Passcode: 612796

🌐คลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม

https://link.bsru.ac.th/7oi

🌐เอกสารดาวน์โหลดการประชุม

https://link.bsru.ac.th/7oq

🌐แบบประเมินผลการจัดโครงการฯ

https://link.bsru.ac.th/7oh

——–

::  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่  ::

เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU

เว็บไซต์  plan.bsru.ac.th/

โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401