หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (บูรณาการยกระดับฯ)+แบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’