[เอกสารบรรยาย] เรื่อง งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

[เอกสารบรรยาย] เรื่อง งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมประวัติวิทยากร ผอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’