[เอกสารประกอบ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558–2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’