โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
….
📚 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
📅 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
📍 ณ จังหวัดนครราชสีมา