โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ระบบคำขอตั้งงบประมาณ)

👉 ขอเรียนเชิญ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

📚📘 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ระบบคำขอตั้งงบประมาณ)

📅 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
🕘 เวลา 08.30-17.00 น.
——–
🔶สถานที่ประชุม
✅ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
✅การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่
Meeting ID: 964 2282 5332
Passcode: 383132
หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม
https://link.bsru.ac.th/2ii

——–

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401