ปฏิทินกองนโยบายและแผน

ปฏิทินงาน กองนโยบายและแผน

มกราคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
  • เรื่อง สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาและคณะสำนักงบประมาณ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561
18
19
20
21
22
23
  • ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561
24
25
26
27
28
29
30
31