ปฏิทินกองนโยบายและแผน

ปฏิทินงาน กองนโยบายและแผน

มีนาคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565”
14
15
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565”
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31