ปฏิทินกองนโยบายและแผน

ปฏิทินงาน กองนโยบายและแผน

มิถุนายน 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2561
13
14
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน
15
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน
16
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน
17
18
19
  • การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาค - กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 / 2561
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30