ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564


Version
Download 0
Total Views 13
Stock
File Size 857.17 KB
File Type pdf
Create Date ตุลาคม 29, 2021
Last Updated ตุลาคม 29, 2021
Download