แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


Version
Download 27
Total Views 88
Stock
File Size 195.67 KB
File Type docx
Create Date มิถุนายน 30, 2021
Last Updated มิถุนายน 30, 2021
Download