หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [มกราคม 2561]


Version
Download 10
Total Views 33
Stock
File Size 15.49 MB
File Type pdf
Create Date กุมภาพันธ์ 4, 2019
Last Updated กุมภาพันธ์ 4, 2019
Download