เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [วันที่ 3 กันยายน 2561]


Version
Download 70
Total Views 238
Stock
File Size 82.89 KB
File Type zip
Create Date สิงหาคม 30, 2018
Last Updated กันยายน 3, 2018
Download

ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนทั้งหมด 6 ไฟล์

  1. แบบฟอร์ม 1_แบบฟอร์มคณะทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน.xlsx
  2. แบบฟอร์ม 2_แบบฟอร์มตารางปฏิทินกิจกรรม.xlsx
  3. แบบฟอร์ม 3_ข้อมูลพื้นฐานจำเป็น.docx
  4. แบบฟอร์ม 4_แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.docx
  5. แบบฟอร์มรายละเอียดแตกตัวคูณ 2563.xlsx
  6. ข้อมูลจากสำนักงบประมาณ.xlsx