แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)


Version
Download 14
Total Views 45
Stock
File Size 44.50 KB
File Type xls
Create Date มีนาคม 17, 2020
Last Updated มีนาคม 17, 2020
Download

เรียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  เนื่องด้วยประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนขอเรียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น)
ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับกองนโยบาลและแผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำข้อมูลด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถส่งข้อมูลได้ที่ อีเมล   [email protected]