แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข ร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Version
Download11
Stock
File Size11.95 KB
Create Dateมีนาคม 28, 2019
Download

กรณีที่ท่านประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข
ร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้กรอกข้อมูลการปรับแก้ไขตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562