คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

กองนโยบายและแผน อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบถาม-ตอบ  ขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
จึงขอปิดระบบถาม-ตอบ กองนโยบายและแผนชั่วคราว และจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้