ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  6/2565

🙏🏻  ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  6/2565 📅 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.​ 2565 🕘 เวลา  10.00  น. ——– 🔶 สถานที่ประชุม ✅ การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 --- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  5/2565

🙏🏻  ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  5/2565 📅 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.​ 2565 🕘 เวลา  10.00  น. ——– 🔶 สถานที่ประชุม ✅ การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 🌐 คลิกลิงก์ เพื่อเข้าร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  5/2565

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม 📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  5/2565 📅 วันพ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ขอเรียนเชิญ ... คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เข้าร่วม --- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิง ...
อ่านเพิ่มเติม