ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2561

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศ ...
อ่านเพิ่มเติม