ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแแผนและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563”

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี — ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “   วันศุกร์ที่ 7 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ ระยะที่1 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 24  พฤษภาคม 2562   เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม  ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...