ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 13 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม  2562   เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม  ชั้น 13 อาคาร  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฏาคม 2562   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริย ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...