ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 1/2564 

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ บุคลกรกองนโยบายละแผน ทุกท่าน ---------- 📚📘 เข้าร่วมประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 1/2564 🔖 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ⏰ เวลา 13.30 น. 🔹 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ 🌐 เข้าใช้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวล ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว.

เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรเครือข่ายนักวางแผน ทุกท่าน เนื่องด้วยมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว. วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี _____ ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส ...
อ่านเพิ่มเติม