รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส)


ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส)


รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส)


รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส)