ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564

ขอเรียนเชิญ
คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น.

ประชุมผ่านระบบออน์ไลน์  Zoom Meeting  https://link.bsru.ac.th/ug
Meeting ID: 940 8497 7084
Passcode: 553726

….
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม  https://link.bsru.ac.th/te


:: 
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401